O Europă mai competitivă și mai inteligentă

Obiectivele specifice:

a (i) dezvoltarea și creșterea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea tehnologiilor avansate;

a (ii) valorificarea avantajelor digitalizării, în beneficiul cetățenilor, al companiilor, al organizațiilor de cercetare și al autorităților publice;

a (iii) intensificarea creșterii durabile și a competitivității IMM-urilor și crearea de locuri de muncă în cadrul IMM-urilor, inclusiv prin investiții productive;

a (iv) dezvoltarea competentelor pentru specializare inteligentă, tranziție industrială și antreprenoriat.

Meniu
Sari la conținut