Ce sunt cookie-urile?
Un „cookie” este un mic fișier text pe care un site îl plasează pe calculatorul sau pe dispozitivul dumneavoastră mobil atunci când îl accesați.

Modulele cookie originale sunt instalate de site-ul pe care îl vizitați. Ele pot fi citite doar de site-ul respectiv. În plus, site-urile utilizează uneori servicii externe, care își plasează propriile cookie-uri – acestea sunt modulele cookie de la terți.
Cookie-urile persistente sunt modulele cookie salvate pe calculatorul dumneavoastră care, spre deosebire de cookie-urile de sesiune, nu se șterg automat atunci când închideți browserul.
De fiecare dată când vizitați site-ul, veți fi invitat să acceptați sau să refuzați cookie-urile.

Scopul este de a permite site-ului să vă rețină preferințele (cum ar fi numele de utilizator, limba etc.) pentru o anumită perioadă de timp.

Astfel, nu trebuie să reintroduceți aceste date atunci când navigați pe site în timpul aceleiași vizite.

Cookie-urile pot fi utilizate, de asemenea, pentru a crea statistici anonimizate cu privire la experiența de navigare pe site.

Cum puteți gestiona cookie-urile?
Puteți să gestionați/să ștergeți cookie-urile după cum doriți – detalii pe aboutcookies.org.

Ștergerea cookie-urilor de pe dispozitivul dumneavoastră

Puteți șterge toate modulele cookie care se află deja pe dispozitivul dumneavoastră ștergând istoricul de navigare al browserului. Operațiunea va șterge toate modulele cookie de pe toate site-urile pe care le-ați vizitat.

Aceasta înseamnă însă că ați putea pierde unele informații salvate (de exemplu, datele de conectare salvate sau preferințele de pe site).

Gestionarea modulelor cookie specifice unui anumit site

Pentru un control mai detaliat asupra modulelor cookie specifice unui site, verificați setările de confidențialitate și setările modulelor cookie în browserul dumneavoastră preferat.

Blocarea cookie-urilor

Pe cele mai multe browsere moderne, puteți să împiedicați plasarea tuturor cookie-urilor pe dispozitivul dumneavoastră. Aceasta poate însemna însă că va trebui să setați manual anumite preferințe de fiecare dată când vizitați un site/o pagină. Este posibil ca anumite servicii și funcționalități să nu funcționeze corect (de exemplu, conectarea cu un anumit profil).

Notă de informare a persoanelor vizate privind protecția datelor cu caracter personal

 1. Operatorul
  Agenția de Dezvoltare Regionala Nord-Vest, cu sediul social în Rădaia, Nr. 50, Comuna Baciu, jud. Cluj, 407059 și sediul secundar in Cluj-Napoca, Calea Dorobanților nr 3; având codul unic de înregistrare: 11463302 și contul: IBAN RO40 RNCB 0106 0260 2891 0001 deschis la BCR Cluj reprezentată prin director general dl. Marcel Ioan Boloș, în calitate de Operator, este responsabilă de prelucrarea datelor tale cu caracter personal colectate direct sau indirect. Responsabilul privind protecția datelor al Agenției de Dezvoltare Nord-Vest este IT EMBASSY, e-mail: dataprotection@nord-vest.ro
 2. Persoana vizată
  Persoană vizată este persoana fizică ce este implicată în cadrul unor activităţi desfăşurate de noi, în calitate de Operator sau de o persoana împuternicită de Operator şi pentru care sunt prelucrate date cu carater personal în condiţiile legii.
 3. Principiile prelucrării
  Acordăm o atenție deosebită protecției datelor personale prelucrate, motiv pentru care Agenția de Dezvoltare Regionala Nord-Vest a implementat măsuri de securitate si proceduri de protecție a prelucării datelor în conformitate cu dispozitiile Regulamentului (EU) 679/2016, cunoscut și sub denumirea de GDPR.
  Prelucrarea datelor cu caracter personal va fi făcută cu respectarea următoarele principii:
  • Legalitate, echitate și transparență
  o Prelucrăm datele personale legal și corect. Suntem întotdeauna transparenți în privința informațiilor pe care utilizăm, iar tu ești informat corespunzător.
  • Controlul îți aparține
  o În limitele legii, îţi oferim posibilitatea de examina, modifica, șterge datele personale pe care le-ai împărtășit cu noi și de a-ți exercita celelalte drepturi.
  • Integritatea datelor și limitarea scopului
  o Utilizăm datele numai în scopurile descrise la momentul colectării sau în noi scopuri compatibile cu cele inițiale despre care vei fi informat. În toate cazurile, scopurile noastre sunt compatibile cu legislația. Luăm măsuri rezonabile pentru a ne asigura că datele personale sunt corecte, complete și actualizate.
  • Securitate
  Am implementat măsuri rezonabile de securitate și criptare, astfel încât să îți protejăm cât mai bine datele. Cu toate acestea, reține faptul că niciun site web, nicio aplicație și nicio conexiune la internet nu este complet sigură.
 4. Datele cu caracter personal colectate
  4.1. Ce fel de date cu caracter personal prelucrăm despre tine?
  Prelucram datele cu caracter personal in scopuri determinate. Datele identificate mai jos pot fi preluctare integral sau doar parţial în funcţie de scopul ce determina necesitatea prelucrării.
  • Nume şi prenume
  • Cod Numeric Personal
  • Seria şi numarData naşterii
  • Adresa de domiciliu
  • Contacte: E-mail, numar de telefon
  • Curriculum vitae
  • Cont bancar
  • Studii şi diplome obţinute
  • Competențe şi aptitudini
  • Imaginea foto-video

4.2. De ce prelucrăm aceste date?
Prelucrăm datele tale în scopuri determinate și legitime care includ, dar nu se limitează la următoarele:
• Organizarea evenimentelor in scopuri de informare;
• Încheierea colaborărilor cu membrii echipelor de management;
• Recrutarea noilor angajați pentru ocuparea locurilor de muncă din structura noastră organizatorică;
• Informarea periodică a beneficiarilor prin e-mailuri de tip news-letter şi în scop de promovare a proiectelor Agenției de Dezvoltare Regională Nord-Vest;
• Asigurarea securităţii fizice a personalului şi a bunurilor Operatorului;

4.3. Care este temeiul legal pentru prelucrare?
• Prelucrarea este necesară pentru exercitarea unui drept legitim, determinat de scopul prelucrării.
• Ori de câte ori prelucrarea datelor cu caracter personal este determinată de respectarea unei dispoziţii legale, temeiul juridic al prelucrarii îl reprezintă îndeplinirea unei obligații legale de către Operator.
4.4. Cât timp stocăm datele?
Stocăm datele cu caracter personal doar pe perioada necesară îndeplinirii scopurilor pentru care au fost colectate, dar nu mai mult de 10 ani de la încetarea raportului juridic dintre părţi. La împlinirea termenului de prelucrare, datele cu caracter personal vor fi distruse sau șterse din sistemele informatice sau transformate în date anonime pentru a fi utilizate în scopuri de cercetare științifică, istorică sau statistică, după caz.
Reține faptul că în anumite situații expres reglementate, stocăm datele pe perioada care ne este impusă de lege.
4.5. Cum partajăm datele tale cu ceilalți?
Putem partaja datele tale, respectând legea aplicabilă, cu operatori implicati in proceduri juridice contractuale, imputerniciti ai subscrisei, subîmputerniciţi aflati in raporturi contractuale, destinatari , respectiv autorităţi faţă de care avem obligativitatea de a comunica date.
Vom putea, comunica datele cu caracter personal către Parchet, Poliție, Instanțele judecătorești şi/sau alte autorităţi ale statului, în baza și în limitele prevederilor legale numai urmare a unor cereri expres formulate şi justificat de un interes legitim.
Ne vom asigura, în limite rezonabile, că datele tale nu părăsesc Spațiul Economic European, însă, în măsura în care vom transfera date către state din afara SEE, vom lua masuri ca transferurile sunt legitime, având la baza unul dintre temeiurile legale prevăyute de Regulament.

 1. Care sunt drepturile tale?
  Drepturile tale, conform Regulamentului GDPR sunt următoarele:
  • Dreptul de a fi informat cu privire la prelucrarea datelor tale
  • Dreptul de acces al persoanei vizate;
  • Dreptul la rectificarea datelor inexacte sau incomplete
  • Dreptul de ștergere („dreptul de a fi uitat”)
  • Dreptul la restricționarea prelucrării
  • Dreptul la portabilitatea datelor
  • Dreptul de retragere a consimțământului
  • Dreptul la opoziţie
  • Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri
  • Dreptul de a te adresa justiției
  • Dreptul de a depune plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, la adresa din Bulevardul General Gheorghe Magheru, Nr. 28-30, Sector 1, Cod Poștal 010336, București, România.
  Te rugăm să reții că:
  • Îți poți retrage consimțământul acordat în scopul îndeplinirii serviciilor de marketing direct în orice moment prin urmarea instrucțiunilor de dezabonare aflate la dispoziţie,
  • Dacă vrei să îți exerciți drepturile, o poți face prin transmiterea unei cereri la adresa de e-mail: dataprotection@nord-vest.ro
  • Drepturile enumerate mai sus nu sunt absolute.
  • Soluţionarea Notificării/solicitării cu care am fost investiţi poate îmbrăca mai multe variante, respectiv i se poate da curs integral sau poate fi soluţionată parţial, iar pentru partea nesoluţionată veţi primi un traspuns justificat, poate fi refuzată integral în mod justificat. Vom încerca să răspundem solicitării în termen de 30 de zile. Cu toate acestea, termenul poate fi prelungit în funcție de complexitatea cererii si analiza interna pe baza căreia oferim raspunsul, dar nu mai mult de 90 zile de la data primirii notificării/solicitării.
 2. Întrebări, solicitări și exercitarea drepturilor
  Dacă ai întrebări sau nelămuriri cu privire la prelucrarea informațiilor tale sau dorești să îți exerciți drepturile legale sau ai orice altă îngrijorare cu privire la confidențialitate, ne poți scrie la adresa de e-mail: dataprotection@nord-vest.ro
  De asemenea, datele de contact ale responsabilului nostru cu protecția datelor sunt:
  Nume: IT EMBASSY
  Adresă e-mail: dataprotection@nord-vest.ro

Telefon: +40264-431-550
Felicitări! Ai ajuns la final! Ne bucurăm că ți-ai făcut timp să afli cum îți protejăm datele personale.

Meniu
Sari la conținut