Alertă nereguli

Neregula reprezintă orice abatere de la legalitate, regularitate şi conformitate în raport cu dispoziţiile naţionale şi/sau europene, precum şi cu prevederile contractelor ori a altor angajamente legal încheiate în baza acestor dispoziţii, ce rezultă dintr-o acţiune sau inacţiune a beneficiarului ori a autorităţii cu competenţe în gestionarea fondurilor europene, care a prejudiciat sau care poate prejudicia bugetul Uniunii Europene/bugetele donatorilor publici internaţionali şi/sau fondurile publice naţionale aferente acestora printr-o sumă plătită necuvenit, conform OUG 66/2011 cu modificările și completările ulterioare, a se vedea Art.2, alin.1 lit. a).

Frauda este infracţiunea săvârşită în legătură cu obţinerea ori utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, încriminată de Codul penal ori de alte legi speciale, conform OUG 66/2011 cu modificările și completările ulterioare, a se vedea Art.2, alin.1 lit. a).

O neregulă înseamnă orice încălcare a legislației aplicabile, rezultată dintr-un act sau dintr-o omisiune a unui operator economic, care are sau ar avea ca efect prejudicierea bugetului Uniunii prin imputarea de cheltuieli nejustificate respectivului buget (pentru detalii, citiți articolul 2 din Regulamentul (RDC) nr. 1060/2021.

Alertele de nereguli vor fi înregistrate, analizate și investigate conform procedurilor interne ale ADR Nord-Vest. Expeditorul are posibilitatea de a își păstra anonimatul, iar în cazul în care își declină identitatea îi va fi păstrată confidențialitatea

Plângerile cu privire la cazurile în care operațiunile sprijinite din fonduri europene nu respectă accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilități, în conformitate cu articolul 9 din Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități (CDPD a ONU), pot fi transmise prin formularul alăturat sau/și în atenția Punctului de contact pentru implementarea CDPD a ONU, din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, la adresa de email: fonduri.dizabilitati@mfe.gov.ro.

Autoritatea de management pentru Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 aplică o politică de toleranță zero față de fraudă și corupție.

Șeful Autorității de Management pentru Programul Regional Nord-Vest declară toleranță zero pentru fraudă și corupție.

Semnalează o Fraudă sau Neregulă
Nume și Prenume
Completați acest câmp
E-mail
Te rog să introduci o adresă de email validă.
Telefon
Vă rugăm să ne oferiți detalii cu privire la neregula pe care doriți să o semnalați
Completați acest câmp
Doresc să vă semnalez următoarea neregulă *
Vă rugăm să ne furnizați, dacă dețineți, poze sau documente care susțin argumentele prezentate anterior.
Completați acest câmp
22 - 15 = ?
Introduceți rezultatul ecuației pentru a continua
Meniu
Sari la conținut