Autoritatea de Management pentru Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 (REGIO Nord-Vest), publică CORRIGENDUM-uri aferente Ghidurilor Solicitantului publicate până la această dată

Agenția de Dezvoltare Regională Nord Vest, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Nord Vest 2021 2027 (REGIO Nord Vest), aprobă conform Deciziilor Șefului AM PR Nord Vest 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185 din 29.01.2024

Având în vedere că:

 • În 23 octombrie 2023 au fost emise instrucțiunile de aplicare a prevederilor art. 9 alin. (1) și (2) din Hotărârea Guvernului nr. 873/2022 pentru stabilirea cadrului legal privind eligibilitatea cheltuielilor efectuate de beneficiari în cadrul operațiunilor finanțate în perioada de programare 2021-2027 prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune și Fondul pentru o tranziție justă, aprobate prin ORDINUL nr. 4.013/5.316/2023.
 • A fost emis Ordinul nr. 5744 din 6 noiembrie 2023 privind reglementarea utilizării Manualului de Identitate Vizuală .
 • S-a identificat necesitatea detalierii unor prevederi cu scopul de a clarifica interpretarea lor sau de a le pune în acord cu legislația națională;

Este necesară modificarea prin corrigendum a tuturor Ghidurilor Solicitantului publicate până la această dată cu scopul introducerii anexelor 1 și 3 din instrucțiunile de aplicare a prevederilor art. 9 alin. (1) și (2) din Hotărârea Guvernului nr. 873/2022 care prevede la art. 6 că Autoritatea de management asigură includerea anexelor nr. 1 și 3 în Ghidurile solicitantului pentru cererile de proiecte finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională.

Modificarea propusă prin Ordinul nr. 5744 din 6 noiembrie 2023 are rol de clarificare în condițiile în care de la momentul publicării ghidurilor finale/lansării apelurilor și până în prezent s-au clarificat aspectele cu privire la Manualul de Identitate Vizuală care trebuie respectat de către beneficiar.

Alte modificări vizează Grila de verificare a elibigilității cererilor de finanțare, Declarația Unică, Declarația privind eligibilitatea TVA, Matricea de corelare a bugetului proiectului cu Devizul General al investiției respectiv Contractul de Finanțare.

 

CORRIGENDUM-urile, Ghidurile Solicitantului –  consolidate cu anexele aferente și sinteza modificărilor sunt disponibile la adresele de mai jos:

Prevederile deciziilor intră în vigoare începând cu data publicării corigendumului și al ghidului consolidat pe pagina de internet a Programului Regional Nord-Vest 2021-2027 www.regionordvest.ro la secțiunea specifică apelului de proiecte.

Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 propune intervenții pentru dezvoltarea capacității de cercetare, dezvoltare, inovare și digitalizare, creșterea performanței energetice a fondului existent de clădiri publice și rezidențiale, valorificarea spațiilor degradate de la nivelul orașelor, mobilitatea urbană sustenabilă, investiții  în rețeaua de drumuri județene și în infrastructura educațională, precum și acțiuni de valorificare a potențialului cultural, turistic și balnear.

În cadrul exercițiului financiar 2021-2027, pot obține finanțări autorități și instituții publice, mediul de afaceri, mediul academic și de cercetare și ONG-urile.

Programul Regional Nord-Vest beneficiază de o alocare totală de 1.437.252.471 euro.

 • Prioritatea 1 : O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice  –  valoare totală: 327.904.956 euro
 • Prioritatea 2 : O regiune cu localități smart  –  valoare totală: 60.332.872 euro
 • Prioritatea 3 : O regiune cu localități prietenoase cu mediul  –  valoare totală: 210.666.112 euro
 • Prioritatea 4 : O regiune cu mobilitate urbană multimodală sustenabilă  –  valoare totală: 305.155.751 euro
 • Prioritatea 5 : O regiune accesibilă  –  valoare totală: 184.978.708 euro
 • Prioritatea 6 : O regiune educată  –  valoare totală: 77.386.100 euro
 • Prioritatea 7 : O regiune atractivă  –  valoare totală: 210.363.134 euro
 • Asistență tehnică  –  valoare totală: 60.464.838  euro

Mai multe informații despre Programul Regional Nord-Vest pentru 2021-2027 sunt disponibile aici, iar programul poate fi consultat aici.

Articolul anterior
Al treilea Corrigendum pentru Ghidul Solicitantului 311.A
Articolul următor
Invitație la Sesiunea de consultare pe tema dezvoltării unui fond de investiții
Meniu
Sari la conținut