Prin decizia directorului ADR Nord-Vest nr. 203/06.07.2023 a fost aprobată schemă specifică de ajutor de minimis pentru “Investiții în stații de alimentare cu combustibili alternativi pe rețeaua de drumuri județene din Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest” aferentă Programului Regional Nord-Vest, Obiectivul de politică 3 “O Europă mai conectată prin creșterea mobilității”, Prioritatea 5 “O regiune accesibilă”, Obiectiv Specific RSO3.2 “Dezvoltarea și ameliorarea unei mobilități naționale, regionale și locale sustenabile, reziliente la schimbările climatice, inteligente și intermodale, inclusiv îmbunătățirea accesului la TEN-T și a mobilității transfrontaliere“, Acțiunea a) ”Construirea/reabilitarea legăturilor rutiere secundare către rețeaua rutieră și nodurile TEN-T”.

Decizia directorului ADR Nord-Vest nr. 203/06.07.2023 și anexa aferentă acesteia pot fi descărcate și consultate cu un click pe butoanele de mai jos.

Meniu
Sari la conținut