Obiectivul de politică 2: O Europă mai verde

Obiectivele specifice:

b (i) promovarea măsurilor de eficiență energetică și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră;

b (ii) promovarea energiei din surse regenerabile în conformitate cu Directiva (UE) 2018/2001, inclusiv cu criteriile de durabilitate prevazute în cadrul acesteia;

b (vii) creșterea protecției și conservarii naturii, a biodiversității și a infrastructurii verzi, inclusiv în zonele urbane, precum și reducerea tuturor formelor de poluare.

Meniu
Sari la conținut