Obiectivul de politică 3: O Europă mai conectată

Obiectivul specific c (ii): dezvoltarea și creșterea unei mobilități naționale, regionale și locale durabile, reziliente la schimbarile climatice, inteligente și intermodale, inclusiv îmbunătățirea accesului la TEN-T și a mobilității transfrontaliere.

Meniu
Sari la conținut