Obiectivul de politica 2: O Europă mai verde

Obiectivul specific b (viii): promovarea mobilității urbane multimodale durabile, ca parte a tranziției către o economie cu zero emisii de dioxid de carbon.

Meniu
Sari la conținut