Autoritatea de Management pentru Programul Regional Nord Vest 2021-2027 (REGIO Nord Vest), emite CORRIGENDUM pentru Ghidurile Solicitantului 121 și 131.A

Autoritatea de Management pentru Programul Regional Nord Vest 2021 2027 (REGIO Nord Vest), emite CORRIGENDUM pentru Ghidurile Solicitantului 121 și 131.A

Autoritatea de Management pentru Programul Regional Nord Vest 2021 2027 va propune membrilor Comitetului de Monitorizare al programului un pachet de modificări care vizează procedura de evaluare și selecție din cadrul apelurilor de proiecte aferente Ghidurilor Solicitantului 121 și 131.A. Viitoarea reuniune a comitetului va avea loc în cursul lunii noiembrie, iar cu această ocazie plenul Comitetul de Monitorizare al programului din care fac parte reprezentanți ai societății civile, ai mediului de afaceri, ai consultanților, ai autorităților publice centrale și locale precum și organizații cu activitate dedicată combaterii discriminării, protecției mediului sau a drepturilor minorităților vor decide metodologia de desfășurare a acestor apeluri.

Antreprenorii din Regiunea de Dezvoltare Nord Vest demonstrează că sunt extrem de competitivi, iar criteriile propuse vor oferi cadrul pentru o competiție în care doar proiectele mature, bine fundamentate și care conduc la o dezvoltare inovatoare a regiunii, să beneficieze de finanțare nerambursabilă.

Conform deciziilor Șefului AM PR Nord Vest 95/19.10.2023 și 96/19.10.2023 sunt emise două corrigendum-uri prin care data de deschidere a celor două apeluri este modificată pentru 14 decembrie în cazul apelului PRNV/2023/121/1, respectiv 18 decembrie 2023 pentru PRNV/2023/131.A/1.

Ghidurile consolidate cu anexele aferente şi sinteza modificărilor sunt disponibile la adresa de mai jos:

Prevederile deciziilor intră în vigoare începând cu data publicării corrigendumului şi al ghidului consolidat pe pagina de internet a Programului Regional Nord-Vest 2021-2027 www.regionordvest.ro la secțiunea specifică fiecărui apel de proiecte.

Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 propune intervenții pentru dezvoltarea capacității de cercetare, dezvoltare, inovare și digitalizare, creșterea performanței energetice a fondului existent de clădiri publice și rezidențiale, valorificarea spațiilor degradate de la nivelul orașelor, mobilitatea urbană sustenabilă, investiții  în rețeaua de drumuri județene și în infrastructura educațională, precum și acțiuni de valorificare a potențialului cultural, turistic și balnear.

În cadrul exercițiului financiar 2021-2027, pot obține finanțări autorități și instituții publice, mediul de afaceri, mediul academic și de cercetare și ONG-urile.

Programul Regional Nord-Vest beneficiază de o alocare totală de 1.437.252.471 euro.

  • Prioritatea 1 : O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice  –  valoare totală: 327.904.956 euro
  • Prioritatea 2 : O regiune cu localități smart  –  valoare totală: 60.332.872 euro
  • Prioritatea 3 : O regiune cu localități prietenoase cu mediul  –  valoare totală: 210.666.112 euro
  • Prioritatea 4 : O regiune cu mobilitate urbană multimodală sustenabilă  –  valoare totală: 305.155.751 euro
  • Prioritatea 5 : O regiune accesibilă  –  valoare totală: 184.978.708 euro
  • Prioritatea 6 : O regiune educată  –  valoare totală: 77.386.100 euro
  • Prioritatea 7 : O regiune atractivă  –  valoare totală: 210.363.134 euro
  • Asistență tehnică  –  valoare totală: 60.464.838  euro

Mai multe informații despre Programul Regional Nord-Vest pentru 2021-2027 sunt disponibile aici, iar programul poate fi consultat aici.

Articolul anterior
Al doilea Corrigendum pentru Ghidul Solicitantului aferent apelului de proiecte 111
Articolul următor
Corrigendum pentru Ghidurile Solicitantului aferente apelurilor de proiecte 311.A și 312.A
Meniu
Sari la conținut