CORRIGENDUM nr. 2 pentru Ghidul Solicitantului privind contractarea etapei II a proiectelor etapizate preluate din Programul Operațional Regional 2014-2020 în cadrul Programului Regional Nord-Vest 2021-2027

Autoritatea de Management pentru Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 (REGIO Nord-Vest) emite CORRIGENDUM nr.2 pentru Ghidul privind contractarea etapei II a proiectelor etapizate preluate din Programul Operațional Regional 2014-2020 în cadrul Programului Regional Nord-Vest 2021-2027, documentele consolidate cu anexele aferente și sinteza modificărilor sunt disponibile la adresa de mai jos:

CORRIGENDUM nr. 2 de modificare a Ghidului Solicitantului privind contractarea etapei II a proiectelor etapizate preluate din Programul Operațional Regional 2014-2020 în cadrul Programului Regional Nord-Vest 2021-2027 și anexele aferente apelurilor de proiecte necompetitive cu termen limită de depunere din cadrul Programului Regional Nord-Vest 2021-2027.

Motivul/justificarea emiterii acestui Corrigendum:

  • Răspunsul Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene Nr. G2024-14340/20.06.2024, înregistrat în cadrul AM PR NV cu numărul 6641/21.06.2024 referitor la Răspunsul pentru solicitarea AM PR NV privind interpretarea prevederilor Instrucțiunii AMPOR nr. 211/14.12.2023, în coroborare cu prevederile OUG 36/2023, privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020
  • Necesitatea îndreptării unor erori materiale și a completării cu mențiuni de clarificare în cadrul Anexei X – ACT ADIȚIONAL Model pentru proiectele etapizate care intră sub incidența ajutorului de stat.

Din acest considerent a fost modificată Anexa X – ACT ADIȚIONAL Model pentru proiectele etapizate care intră sub incidența ajutorului de stat.

Conform documentelor emise de Autoritatea de Management prevederile intră în vigoare începând cu data publicării corrigendum-ului și al Ghidului Solicitantului consolidat pe pagina de internet a Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 www.regionordvest.ro în secțiunea specifică a acestui apel de proiecte.

Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 propune intervenții pentru dezvoltarea capacității de cercetare, dezvoltare, inovare și digitalizare, creșterea performanței energetice a fondului existent de clădiri publice și rezidențiale, valorificarea spațiilor degradate de la nivelul orașelor, mobilitatea urbană sustenabilă, investiții în rețeaua de drumuri județene și în infrastructura educațională, precum și acțiuni de valorificare a potențialului cultural, turistic și balnear.

În cadrul exercițiului financiar 2021-2027, pot obține finanțări autorități și instituții publice, mediul de afaceri, mediul academic și de cercetare și ONG-urile.

Programul Regional Nord-Vest beneficiază de o alocare totală de 1.437.252.471 euro.

  • Prioritatea 1: O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice  –  valoare totală: 327.904.956 euro
  • Prioritatea 2: O regiune cu localități smart  –  valoare totală: 60.332.872 euro
  • Prioritatea 3: O regiune cu localități prietenoase cu mediul  –  valoare totală: 210.666.112 euro
  • Prioritatea 4: O regiune cu mobilitate urbană multimodală sustenabilă  –  valoare totală: 305.155.751 euro
  • Prioritatea 5: O regiune accesibilă  –  valoare totală: 184.978.708 euro
  • Prioritatea 6: O regiune educată  –  valoare totală: 77.386.100 euro
  • Prioritatea 7: O regiune atractivă  –  valoare totală: 210.363.134 euro
  • Asistență tehnică  –  valoare totală: 60.464.838  euro

Mai multe informații despre Programul Regional Nord-Vest pentru 2021-2027 sunt disponibile aici, iar programul poate fi consultat aici.

Articolul anterior
Târgu Lăpuș continuă modernizarea pe baza unui contract semnat de 2.2 milioane de euro în cadrul Programului Regional Nord-Vest
Articolul următor
Stațiunea balneară „Sângeorz-Băi”, renumită pentru apele minerale tămăduitoare va fi modernizată prin intermediul unei finanțări în valoare de peste 360.000 de euro
Meniu
Sari la conținut