Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 (REGIO Nord-Vest), publică astăzi, 4 iulie 2023, primul apel de proiecte din cadrul programului.

Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 (REGIO Nord-Vest), publică astăzi, 4 iulie 2023, Ghidul solicitantului pentru apelul de proiecte PRNV/2023/371.A/1 – Dezvoltarea unor orașe verzi și îmbunătățirea infrastructurii verzi din zonele urbane – Municipii reședință de județ.

Apelul de proiecte este necompetitiv, iar cererile de finanțare vor putea fi depuse prin sistemul informatic MySMIS 2021/2021+ în perioada: 1 august 2023, ora 10:00 – 31 ianuarie 2024, ora 23:59.

Descarcă – Ghidul Solicitantului 371.A (PRNV/2023/371A/1) – Dezvoltarea unor orașe verzi și îmbunătățirea infrastructurii verzi din zonele urbane – Municipii reședință de județ + Anexe

Conform Strategiei UE privind biodiversitatea pentru 2030, promovarea ecosistemelor sănătoase, a infrastructurii verzi și a soluțiilor bazate pe natură, ar trebui integrată în mod sistematic în planificarea urbană, inclusiv în spațiile publice, infrastructură și proiectarea clădirilor și a împrejurimilor acestora.

Astfel, fundamentarea necesității și a caracterului integrat a intervențiilor necesare cu privire la îmbunătățirea infrastructurii verzi din municipiile reședinţă de judeţ, inclusiv din alte unităţi administrativ-teritoriale din zona urbană funcţională, se va realiza la nivel de strategie teritorială integrată.

Pentru a readuce natura în orașe trebuie sprijinite măsurile privind crearea de păduri, parcuri și grădini urbane accesibile populaţiei și bogate în biodiversitate, acoperișuri și pereți verzi și garduri vii urbane etc, care vor aduce beneficii multiple precum: purificarea aerului, reducerea zgomotului, stocarea carbonului, reducerea temperaturii aerului, reducerea anxietății și implicit a îmbunătățirii sănătății publice.

Proiectele finanțate prin PR NV au potențialul de a contribui la îmbunătățirea infrastructurii verzi prin adoptarea unor soluții care să permită reducerea amprentei ecologice a componentei antropice. Adoptarea unor soluții compatibile cu principiile infrastructurii verzi contribuie totodată la îmbunătățirea condițiilor de viață ale comunităților locale, prin asigurarea menținerii condițiilor ecologice optime, creșterea calității aerului, reducerea zgomotului etc.

ACTIVITĂȚI PRINCIPALE ce pot fi finanțate în mod independent în cadrul proiectelor aferente acestui apel constau în:
• a.Crearea/modernizarea/extinderea de scuaruri/parcuri/grădini/păduri urbane/păduri-parc/păduri de agrement, care includ activităţi de înierbare, plantare cu plante autohtone perene, precum și plantarea de arbori și arbuști autohtoni, dar care sunt rezilienţi la viitoarele impacturi preconizate ale schimbărilor climatice;
• b. Amenajarea spațiilor verzi aferente cursurilor de apă: intervenții asupra malurilor apelor (lacuri, cursuri de apă) și a zonelor din proximitatea acestora prin realizarea de spaţii verzi;
• c. Realizarea de coridoare ecologice urbane, ce reprezintă structuri de peisaj de diferite dimensiuni, forme și vegetație, care permit conectarea cu zonele naturale sau semi-naturale (cum ar fi pădurile sau zonele agricole), în scopul mișcării și migrării speciilor.

ACTIVITĂȚI SECUNDARE care pot fi finanțate integrat prin prezentul apel doar în cadrul proiectelor care includ cel puțin o activitate principală din cele de mai sus, în caz contrar proiectele vor fi respinse de la finanţare:
• a. Lucrări verzi ce constau în acoperișuri verzi, pereți verzi, terase/balcoane cu grădini şi spaţii verzi etc aferente clădirilor aflate în proprietatea solicitantului de finanţare și care sunt integrate la nivel teritorial2 cu investiţiile care se încadrează în activităţile principale menţionate mai sus ;
• b. Activităţi de igienizare a terenului (care nu presupun în mod obligatoriu defrişarea vegetaţiei existente), cu menţinerea arborilor importanţi din punct de vedere ecologic, modelarea terenului, curăţarea terenului de gunoaiele existente, pe terenurile supuse intervențiilor. Activităţile de igienizare nu pot să reprezinte activiţăţi de decontaminare chimică.
• c. Alte intervenții complementare realizării de spaţii verzi: alei, foișoare, pergole, grupuri sanitare, spații pentru întreținere/vestiare, scene, piste pentru bicicliști, pontoane, trotuare, mobilier urban confecționat din materiale prietenoase cu mediul (bănci, coșuri de gunoi, toalete ecologice, suporturi biciclete, împrejmuire), crearea de facilități pentru recreere pe terenurile amenajate (hotspot-uri Wi-Fi, zone special amenajate pentru sport, locuri de joacă pentru copii); realizarea unor sisteme inteligente de supraveghere video în spațiile amenajate prin proiect; înlocuirea și/sau racordarea la utilități publice a terenului obiect al investiției; demolarea construcțiilor situate pe amplasamentul supus intervenției aferente infrastructurii verzi (cu excepția celor care aparțin patrimoniului cultural), realizarea de sisteme de irigații și sisteme de iluminat inteligente pentru spațiile verzi realizate; etc. Aceste intervenții contribuie la creșterea calității vieții cetățenilor şi vor fi utilizate materiale prietenoase cu mediul.

____________________

Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 propune intervenții pentru dezvoltarea capacității de cercetare, dezvoltare, inovare și digitalizare, creșterea performanței energetice a fondului existent de clădiri publice și rezidențiale, valorificarea spațiilor degradate de la nivelul orașelor, mobilitatea urbană sustenabilă, investiții  în rețeaua de drumuri județene și în infrastructura educațională, precum și acțiuni de valorificare a potențialului cultural, turistic și balnear.

În cadrul exercițiului financiar 2021-2027, pot obține finanțări autorități și instituții publice, mediul de afaceri, mediul academic și de cercetare și ONG-urile.

Programul Regional Nord-Vest beneficiază de o alocare totală de 1.437.252.471 euro.

  • Prioritatea 1 : O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice  –  valoare totală: 327.904.956 euro

  • Prioritatea 2 : O regiune cu localități smart  –  valoare totală: 60.332.872 euro

  • Prioritatea 3 : O regiune cu localități prietenoase cu mediul  –  valoare totală: 210.666.112 euro

  • Prioritatea 4 : O regiune cu mobilitate urbană multimodală sustenabilă  –  valoare totală: 305.155.751 euro

  • Prioritatea 5 : O regiune accesibilă  –  valoare totală: 184.978.708 euro

  • Prioritatea 6 : O regiune educată  –  valoare totală: 77.386.100 euro

  • Prioritatea 7 : O regiune atractivă  –  valoare totală: 210.363.134 euro

  • Asistență tehnică  –  valoare totală: 60.464.838  euro

Mai multe informații despre Programul Regional Nord-Vest pentru 2021-2027 sunt disponibile aici, iar programul poate fi consultat aici.

Articolul anterior
Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 (REGIO Nord-Vest), publică astăzi, 16 iunie 2023, în consultare publică, un nou ghid al solicitantului
Articolul următor
Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 (REGIO Nord-Vest), publică astăzi, 6 iulie 2023, al doilea apel de proiecte din cadrul programului.
Meniu
Sari la conținut