Ghidul Solicitantului 661- Tabere de elevi și preșcolari a fost publicat astăzi, 12 martie 2024 în consultare publică

Consultare Publică pentru Ghidul Solicitantului 661 – Tabere de elevi și preșcolari

Solicitanții pot beneficia de fonduri de până la 3.000.000 euro.

Apelul de proiecte este competitiv, cu termen limită de depunere și beneficiază de o alocare totală de 4 milioane de euro iar Ghidul Solicitantului în varianta pentru consultare publică se regăsește în secțiunea https://regionordvest.ro/consultare/.

Solicitanți Eligibili

Unitățile administrativ-teritoriale (UAT), definite conform prevederilor OUG nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, respectiv:

 • Județ;
 • Municipiu reședință de județ;
 • Municipiu;
 • Oraș;
 • Comună;

Instituții ale administrației publice centrale cu atribuții în dezvoltarea taberelor de elevi și preșcolari.

Parteneriate între entitățile eligibile menționate mai sus.

 

Tipul de acțiune prevăzută în cadrul prezentului apel de proiecte este construcția/ extinderea/ modernizarea/ reabilitarea/ dotarea taberelor de elevi și preșcolari. În sprijinul acestei acțiuni, sunt avute în vedere intervenții privind spațiile de cazare, spațiile destinate pregătirii și servirii mesei, precum și infrastructuri accesibile pentru activități educaționale și de recreere (terenuri de sport, alte spații pentru activități sportive, săli de conferință/evenimente etc.), amenajări/dotări interioare și exterioare cu facilități pentru persoanele cu dizabilități, precum și măsuri de încurajare a accesului elevilor și preșcolarilor marginalizați (cum ar fi romi, persoane cu origini migrante, persoane cu dizabilități și alte nevoi speciale etc.) la activitățile educaționale și de recreere. Lucrările de construcție/ extindere/ modernizare/ reabilitare/ dotare vor viza în mod integrat atât infrastructură, cât și acțiuni de tip FSE+.

Ghidul Solicitantului 661 - Tabere de elevi și preșcolari
Imagine generată cu ajutorul AI.

Activități eligibile

Construcția/ extinderea/ modernizarea/ reabilitarea taberelor de elevi și preșcolari sunt activități eligibile obligatorii ce pot fi finanțate în mod independent. Dotarea taberelor de elevi și preșcolari este eligibilă numai împreună cu activitățile de construcție/ extindere/ modernizare/ reabilitare.

Din categoria activităților eligibile obligatorii fac parte și activitățile FSE+, cum ar fi:

 • Activități de formare și dezvoltare a competențelor-cheie și a competențelor transversale;
 • Activități de informare, consiliere și orientare școlară și profesională pentru elevi;
 • Activități de dezvoltare personală și a abilităților de viață independentă;
 • Activități de mediere și facilitare a angajării, inclusiv campanii de promovare a avantajelor angajării tinerilor în rândul angajatorilor;
 • Campanii de informare, conștientizare și încurajare a participării elevilor și preșcolarilor marginalizați (de exemplu, din categorii sociale vulnerabile, romi, persoane cu origini migrante, persoane cu dizabilități și alte nevoi speciale etc.) în sistemul de învățământ;
 • Servicii de formare a elevilor marginalizați (de exemplu, din categorii sociale vulnerabile, romi, persoane cu origini migrante, persoane cu dizabilități și alte nevoi speciale etc.) pentru încadrarea acestora în meserii de bază, inclusiv măsuri de acompaniament (masă, transport etc.);
 • Măsuri de sprijin psiho-social pentru prevenirea abandonului școlar pentru elevii și preșcolarii cu părinți în străinătate și elevii și preșcolarii orfani, elevi și preșcolari ai migranților, elevi și preșcolari în alte situații de vulnerabilitate;
 • Activități extrașcolare, cultural-recreative, sportive etc. destinate elevilor și preșcolarilor;
 • Organizarea de evenimente culturale și educaționale, schimburi de experiență, alte acțiuni similare;
 • Alte activități FSE+.

Solicitantul/liderul de parteneriat/partenerul trebuie să cuprindă în cererea de finanțare cel puțin o activitate FSE+ în conformitate cu articolul 26 din Regulamentul (UE) 2021/1057. Activitățile FSE+ sunt eligibile numai împreună cu activitățile prevăzute la litera a).

Cheltuielile aferente activităților FSE+ reprezintă maxim 15% din valoarea totală eligibilă a proiectului, indiferent de numărul de activități FSE+ propuse spre implementare.

Activități eligibile conexe (complementare)

 • Construcția/ modernizarea/ reabilitarea căilor de acces către obiectivul de investiție
 • Construcția/ modernizarea/ reabilitarea parcărilor care deservesc obiectivul de investiție
 • Construcția/ modernizarea/ reabilitarea utilităților către și pentru obiectivul de investiție

Vă invităm să contribuiți activ și să transmiteți observațiile/comentariile/întrebările/solicitările dumneavoastră cu privire la conținutul Ghidului Solicitantului și anexelor acestuia la adresa regio@nord-vest.ro.

Implicarea entităților interesate de acest Ghid al Solicitantului este importantă pentru concretizarea unui apel de proiecte adaptat pentru nevoile din regiune iar din acest motiv, aspectele fiind analizate de către experții din cadrul Autorității de Management a PR NV 2021-2027 și în cazul în care se constată că cele solicitate au o justificare, clarificările/modificările sunt transpuse în forma finală a Ghidului Solicitantului.

Perioada de consultare publică este de 15 zile lucrătoare de la data lansării, până în data de 2 aprilie 2024.

Ghidul în versiunea pentru Consultare Publică se poate descărca folosind următorul link:

Ghidul Solicitantului 661 – Tabere de elevi și preșcolari (versiunea Consultare Publică)

Mai multe informații și detalii găsiți aici

Pentru observații și/sau sesizări, vă rugăm să folosiți formularul disponibil la adresa: https://regionordvest.ro/consultare/.

 

Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 propune intervenții pentru dezvoltarea capacității de cercetare, dezvoltare, inovare și digitalizare, creșterea performanței energetice a fondului existent de clădiri publice și rezidențiale, valorificarea spațiilor degradate de la nivelul orașelor, mobilitatea urbană sustenabilă, investiții  în rețeaua de drumuri județene și în infrastructura educațională, precum și acțiuni de valorificare a potențialului cultural, turistic și balnear.

În cadrul exercițiului financiar 2021-2027, pot obține finanțări autorități și instituții publice, mediul de afaceri, mediul academic și de cercetare și ONG-urile.

Programul Regional Nord-Vest beneficiază de o alocare totală de 1.437.252.471 euro.

  • Prioritatea 1 : O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice  –  valoare totală: 327.904.956 euro

  • Prioritatea 2 : O regiune cu localități smart  –  valoare totală: 60.332.872 euro

  • Prioritatea 3 : O regiune cu localități prietenoase cu mediul  –  valoare totală: 210.666.112 euro

  • Prioritatea 4 : O regiune cu mobilitate urbană multimodală sustenabilă  –  valoare totală: 305.155.751 euro

  • Prioritatea 5 : O regiune accesibilă  –  valoare totală: 184.978.708 euro

  • Prioritatea 6 : O regiune educată  –  valoare totală: 77.386.100 euro

  • Prioritatea 7 : O regiune atractivă  –  valoare totală: 210.363.134 euro

  • Asistență tehnică  –  valoare totală: 60.464.838  euro

Mai multe informații despre Programul Regional Nord-Vest pentru 2021-2027 sunt disponibile aici, iar programul poate fi consultat aici.

Articolul anterior
CORRIGENDUM nr. 2 pentru Ghidul Solicitantului 623
Articolul următor
CORRIGENDUM nr. 5 pentru Ghidul Solicitantului 131.C
Meniu
Sari la conținut