CORRIGENDUM nr. 6 pentru Ghidul Solicitantului 112

Autoritatea de Management pentru Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 (REGIO Nord-Vest) emite CORRIGENDUM nr.6 pentru Ghidul Solicitantului 112, documentele consolidate cu anexele aferente și sinteza modificărilor sunt disponibile la adresa de mai jos:

CORRIGENDUM nr. 6 de modificare și completare a Ghidului Solicitantului 112 – Sprijin pentru întreprinderi nou-înființate inovatoare și anexele aferente apelului de proiecte PRNV/2023/112/1 din cadrul Programului Regional Nord-Vest 2021-2027.

Motivul/justificarea emiterii acestui Corrigendum:

 • a fost identificată necesitatea actualizării unor informații din Ghidul Solicitantului;
 • a fost necesară detalierea unor prevederi cu scopul de a clarifica interpretarea lor;
 • în Documentul de lucru al Comisiei Europene SWD(2021) 198 din 8.07.2021 privind îndeplinirea, monitorizarea și evaluarea Fondului european de dezvoltare regională, a Fondului de coeziune și a Fondului pentru tranziție justă în perioada 2021-2027 nu este prevăzut un indicator legat de cercetătorii care urmează să lucreze în unitatea de cercetare sprijinită.

Din acest considerent au fost actualizate următoarele documente:

 • Ghidul Solicitantului, capitolul/subcapitolul 3.8.3. Indicatori suplimentari specifici apelului de proiecte;

 • Anexa VI – Instrucțiuni de completare în MySMIS2021 a cererii de finanțare aferentă apelului de proiecte

 • Anexa X – Lista indicatorilor de realizare și de rezultat.

Conform documentelor emise de Autoritatea de Management prevederile intră în vigoare începând cu data publicării corrigendum-ului și al Ghidului Solicitantului consolidat pe pagina de internet a Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 www.regionordvest.ro în secțiunea specifică a acestui apel de proiecte.

Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 propune intervenții pentru dezvoltarea capacității de cercetare, dezvoltare, inovare și digitalizare, creșterea performanței energetice a fondului existent de clădiri publice și rezidențiale, valorificarea spațiilor degradate de la nivelul orașelor, mobilitatea urbană sustenabilă, investiții în rețeaua de drumuri județene și în infrastructura educațională, precum și acțiuni de valorificare a potențialului cultural, turistic și balnear.

În cadrul exercițiului financiar 2021-2027, pot obține finanțări autorități și instituții publice, mediul de afaceri, mediul academic și de cercetare și ONG-urile.

Programul Regional Nord-Vest beneficiază de o alocare totală de 1.437.252.471 euro.

 • Prioritatea 1: O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice  –  valoare totală: 327.904.956 euro
 • Prioritatea 2: O regiune cu localități smart  –  valoare totală: 60.332.872 euro
 • Prioritatea 3: O regiune cu localități prietenoase cu mediul  –  valoare totală: 210.666.112 euro
 • Prioritatea 4: O regiune cu mobilitate urbană multimodală sustenabilă  –  valoare totală: 305.155.751 euro
 • Prioritatea 5: O regiune accesibilă  –  valoare totală: 184.978.708 euro
 • Prioritatea 6: O regiune educată  –  valoare totală: 77.386.100 euro
 • Prioritatea 7: O regiune atractivă  –  valoare totală: 210.363.134 euro
 • Asistență tehnică  –  valoare totală: 60.464.838  euro

Mai multe informații despre Programul Regional Nord-Vest pentru 2021-2027 sunt disponibile aici, iar programul poate fi consultat aici.

Articolul anterior
CORRIGENDUM pentru Ghidurile Solicitantului 522.A, 714.A și 131.C
Articolul următor
CORRIGENDUM nr. 1 pentru Ghidul Solicitantului privind contractarea etapei II a proiectelor etapizate preluate din Programul Operațional Regional 2014-2020 în cadrul Programului Regional Nord-Vest 2021-2027
Meniu
Sari la conținut