Corrigendum nr. 5 pentru Ghidul Solicitantului 311.A

Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 (REGIO Nord-Vest), emite CORRIGENDUM nr. 5 pentru ghidul aferent apelului de proiecte PRNV/2023/311.A/1.

A.D.R. Nord-Vest publică următoarele:

Pentru Ghidul Solicitantului 311.A se modifică capitolele 4.1, 4.2 și 4.3 deoarece s-a identificat necesitatea amânării depunerii proiectelor pentru o dată ulterioară.

Data și ora începerii depunerii de proiecte: 10 iunie 2024, ora 10:00

Data și ora închiderii apelului de proiecte: 10 februarie 2025 , ora 10:00

Conform documentelor emise de Autoritatea de Management prevederile intră în vigoare începând cu data publicării corrigendum-ului și al ghidului consolidat pe pagina de internet a Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 www.regionordvest.ro în secțiunea specifică a acestui apel de proiecte.

Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 propune intervenții pentru dezvoltarea capacității de cercetare, dezvoltare, inovare și digitalizare, creșterea performanței energetice a fondului existent de clădiri publice și rezidențiale, valorificarea spațiilor degradate de la nivelul orașelor, mobilitatea urbană sustenabilă, investiții în rețeaua de drumuri județene și în infrastructura educațională, precum și acțiuni de valorificare a potențialului cultural, turistic și balnear.

În cadrul exercițiului financiar 2021-2027, pot obține finanțări autorități și instituții publice, mediul de afaceri, mediul academic și de cercetare și ONG-urile.

Programul Regional Nord-Vest beneficiază de o alocare totală de 1.437.252.471 euro.

  • Prioritatea 1: O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice  –  valoare totală: 327.904.956 euro
  • Prioritatea 2: O regiune cu localități smart  –  valoare totală: 60.332.872 euro
  • Prioritatea 3: O regiune cu localități prietenoase cu mediul  –  valoare totală: 210.666.112 euro
  • Prioritatea 4: O regiune cu mobilitate urbană multimodală sustenabilă  –  valoare totală: 305.155.751 euro
  • Prioritatea 5: O regiune accesibilă  –  valoare totală: 184.978.708 euro
  • Prioritatea 6: O regiune educată  –  valoare totală: 77.386.100 euro
  • Prioritatea 7: O regiune atractivă  –  valoare totală: 210.363.134 euro
  • Asistență tehnică  –  valoare totală: 60.464.838  euro

Mai multe informații despre Programul Regional Nord-Vest pentru 2021-2027 sunt disponibile aici, iar programul poate fi consultat aici.

Articolul anterior
Corrigendum nr. 2 pentru Ghidul Solicitantului 522.B
Articolul următor
Ghidul Solicitantului 132.A.2 – Sprijinirea dezvoltării unor investiții inițiale ale unor IMM-uri în cadrul parcurilor de specializare inteligentă
Meniu
Sari la conținut