Construcția Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca, purtătoare a hramului ‘Adormirea Maicii Domnului’, a început în anul 1923, datorându-se în mare măsură eforturilor episcopului Nicolae Ivan. Realizată după proiectul arhitecților Constantin Pomponiu şi Georges Cristinel, Catedrala este înscrisă în Lista Monumentelor şi Siturilor Istorice a Judeţului Cluj cu codul LMI: CJ-II-m-B-07354.

Importanța acestui edificiu – și a celor similare lui – este surprinsă de către Prof.dr.arh. Augustin Ioan (2018) în cele ce urmează: ‘Biserica majorității populației este deci privită ca biserică națională (cu biserica greco-catolică a doua în rang) și, deci, ca motor al propagării ideii naționale, menite să unifice și să omogenizeze asperitățile statului național. Implementarea marilor catedrale ale românității ortodoxe în Transilvania a fost de aceea un gest de putere explicit. Practic, abia deceniile al patrulea și al cincilea sunt cele care încep să ridice, și din punct de vedere conceptual, problema expresivității – obligatoriu ‘naționale’ – a arhitecturii sacre, mai cu seamă a celei de scară monumentală, a catedralelor, […]’

Proiectul „Reabilitare, restaurare și introducere în circuitul turistic a Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca”, dezvoltat de biroul clujean ateliercetrei, propune definirea unei strategii holistice de restaurare, reabilitare și întreținere a monumentului istoric – vizând aducerea catedralei la o situație care nu mai presupune intervenții modificatoare, precum și introducerea acesteia în circuitul turistic. În acest sens, se propune transformarea dublei galerii pe colonete – elementul caracteristic principal  a cupolei cu lanternou, elementul dominant al catedralei – în spații accesibile publicului larg. Procesul de digitalizare al monumentului (scanare laser și modelare informațională în trei dimensiuni) a scos la iveală un set de spații secundare – ascunse privitorului – aflate între pereții interiori si cei exteriori ai catedralei. Aceste spații vor găzdui traseul de vizitare – format dintr-un pachet de scări si platforme – care va facilita vizitarea dublei galerii pe colonete și implicit apropierea neobișnuită de cupola de peste naos care marchează legătura dintre cer și pământ – universul atotcuprinzător – prin cheia de boltă care este Iisus Pantocrator. În plus, galeria exterioară va oferi o priveliște panoramică inedită asupra orașului si împrejurimilor acestuia.

Meniu
Sari la conținut