A fost actualizat centralizatorul cu întrebări și răspunsuri pentru ghidurile care au parcurs etapa de consultare publică

Autoritatea de Management pentru Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 (REGIO Nord-Vest) a publicat astăzi, 24 iulie 2023, centralizatorul actualizat în care sunt integrate răspunsurile pentru întrebările, observațiile și comentariile colectate pe parcursul perioadei de consultare publică.

Documentul este disponibil la adresa: https://rb.gy/03y5l

Până în momentul de față au fost publicate răspunsurile pentru următoarele ghiduri:

24 iulie

 • 121 – Digitalizarea IMM-urilor din Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest
 • 131.A –  Investiții productive inovatoare pentru microîntreprinderile din Regiunea Nord Vest
 • 131.DCreșterea competitivității IMM-urilor din domeniile turism și sănătate

 •  

 •  

20 iulie

  • 111Proiecte din domenii de specializare inteligentă (cercetare) pentru întreprinderi din Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest

  • 131.GProiecte din domenii de specializare inteligentă (componenta de punere în producție) pentru întreprinderile din Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest

  • 623Dezvoltarea infrastructurii educaționale în învățământul universitar

  • 713Dezvoltarea infrastructurii pentru turismul balnear și balneoclimatic, inclusiv îmbunătățirea accesului către resursele și obiectivele turistice (urban)

  • 723Dezvoltarea infrastructurii pentru turismul balnear și balneoclimatic, inclusiv îmbunătățirea accesului către resursele și obiectivele turistice (rural)

17 iulie

  • 714.A – Regenerare urbană și securitatea spațiilor publice – Municipii reședință de județ

  • 714.B – Regenerare urbană și securitatea spațiilor publice  

13 iunie

  • 131.B –  Creșterea competitivității IMM-urilor din Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest

  • 131.C –  Creșterea competitivității IMM-urilor din domeniile robotică și nanotehnologii

26 mai

  • 112Sprijin pentru întreprinderi nou-înființate inovatoare

  • 522.BEchipamente pentru creșterea siguranței traficului

  • 523Îmbunătățirea transportului județean de călători

22 mai

  • 621.AInfrastructura educațională la nivelul educației timpurii – educație antepreșcolară (creșe) și preșcolară (grădinițe)

  • 621.BInfrastructura educațională pentru învățământul primar și secundar – filiera teoretică și vocațională

  • 622.ADezvoltarea infrastructurii educaționale în domeniul învățământului profesional și tehnic (licee tehnologice) inclusiv în sistem dual

4 mai

  • 132.A.1 – Sprijinirea dezvoltării parcurilor de specializare inteligentă – COMPONENTA 1

  • 312.A – Sprijinirea eficienței energetice în clădirile publice, inclusiv clădiri de patrimoniu

  • 371.A – Dezvoltarea unor orașe verzi și îmbunătățirea infrastructurii verzi din zonele urbane – Municipii reședință de județ

  • 371.B – Dezvoltarea unor orașe verzi și îmbunătățirea infrastructurii verzi din zonele urbane

  • 481.A – Utilizarea crescută a transportului public și a altor forme de mobilitate urbană ecologice (Mobilitate urbană) – Municipii reședință de județ

  • 481.B – Utilizarea crescută a transportului public și a altor forme de mobilitate urbană ecologice (Mobilitate urbană)

  • 521 – Construirea/reabilitarea legăturilor rutiere secundare către rețeaua rutieră și nodurile TEN-T

  • 522.ASoluții pentru creșterea siguranței traficului – Investiții în siguranța infrastructurii rutiere

  • 711 – Conservarea, protecția și valorificarea durabilă și competitivă a patrimoniului cultural și istoric, inclusiv asigurarea și/sau îmbunătățirea accesului către acestea (mediul urban)

  • 721 – Conservarea, protecția și valorificarea durabilă și competitivă a patrimoniului cultural și istoric, inclusiv asigurarea și/sau îmbunătățirea accesului către acestea (mediul rural)

Documentul, în format de tip date deschise, este disponibil pe pagina aferentă consultării publice de pe website-ul https://regionordvest.ro/consultare/ , iar link-ul direct pentru download este:

Documentul va fi actualizat periodic și va integra răspunsurile pentru toate întrebările, observațiile și comentariile colectate pentru toate ghidurile ce vor parcurge etapa de consultare publică.

Articolul anterior
Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 (REGIO Nord-Vest), publică astăzi, 20 iulie 2023, un nou apel de proiecte din cadrul programului.
Articolul următor
”Sprijin pentru ADR Nord-Vest, în calitate de Autoritate de Management, pentru implementarea Programului Regional Nord-Vest în Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest, în perioada 2021-2023”, cod SMIS 161323
Meniu
Sari la conținut