Sîngeorz-Băi devine mai verde și mai accesibil datorită unui contract în valoare de 1 milion de euro din cadrul Programului Regional Nord-Vest 2021-2027

Locuitorii și turiștii vor avea parte de un oraș mai verde și mai accesibil datorită proiectului al cărui contract a fost semnat între ADR Nord-Vest și Primăria Sîngeorz-Băi. Proiectul își propune să aducă mai multe îmbunătățiri importante. Se vor construi aproape 6 km de piste de biciclete și 5 km de trasee pietonale, care vor asigura locuitorilor și vizitatorilor modalități mai sănătoase și mai ecologice de a se deplasa prin oraș. Va fi construit un pod dedicat exclusiv bicicliștilor și pietonilor, și va fi reabilitată pasarela pietonală existentă peste râul Someșul Mare, fapt care va înlesni accesul sigur și comod între diferitele părți ale orașului. Vor fi achiziționate microbuze electrice, care vor reduce emisiile de gaze cu efect de seră și vor oferi o alternativă ecologică la transportul cu mașina personală.

La finalul implementării proiectului, estimat pentru decembrie 2024, locuitorii și vizitatorii se vor bucura de un oraș mai verde, cu o mobilitate urbană modernă și durabilă. Noile infrastructuri vor crea oportunități pentru activități recreative și vor încuraja un stil de viață sănătos. Peste 31.000 de pasageri vor călători cu mijloacele de transport în comun pe parcursul unui an, iar aproape 12.500 de bicicliști și peste 21.000 de pietoni vor avea noi alternative pentru a se deplasa prin localitate. Prin aceste investiții, Sîngeorz-Băi devine un exemplu de dezvoltare urbană durabilă, cu beneficii reale și vizibile pentru întreaga comunitate și pentru mediul înconjurător.

Proiectul „Amenajare piste de biciclete, pod rutier peste râul Someșul Mare și asfaltare străzi în orașul Sîngeorz Băi – Cod SMIS 324411” este finanțat prin Prioritatea 4 – O regiune cu mobilitate urbană multimodală durabilă, din cadrul Programului Regional Nord-Vest 2021-2027, și contribuie la obiectivul de politică „O Europă mai verde”.

Imagine generată cu ajutorul AI
Previous Post
Gherla investește în educație: Școala Gimnazială Nr. 1 se modernizează cu 6.6 milioane de euro în cadrul Programului Regional Nord-Vest 2021-2027
Next Post
CORRIGENDUM nr. 8 pentru Ghidul Solicitantului 311.A
Menu
Skip to content