CORRIGENDUM nr.2 pentru Ghidurile Solicitantului 712, 722, 713, 723

Autoritatea de Management pentru Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 (REGIO Nord-Vest) emite CORRIGENDUM nr.2 pentru Ghidurile Solicitantului 712, 722, 713 și 723 –  documentele consolidate cu anexele aferente și sinteza modificărilor sunt disponibile la adresele de mai jos:

CORRIGENDUM no. 2 amending and supplementing the Applicant's Guide 712 – Îmbunătățirea infrastructurii de turism, în special în zone care dispun de un potențial turistic valoros, inclusiv îmbunătățirea accesului către resursele și obiectivele turistice (urban) and the annexes related to the call for projects PRNV/2024/712/1 from the Northwest Regional Program 2021-2027.

Motivul/justificarea emiterii acestui Corrigendum: a fost identificată o eroare materială în Macheta financiară fiind necesară îndreptarea acesteia.

Din acest considerent a fost modificată Anexa III.6 – Macheta financiară.

CORRIGENDUM no. 2 amending and supplementing the Applicant's Guide 722 – Îmbunătățirea infrastructurii de turism, în special în zone care dispun de un potențial turistic valoros, inclusiv îmbunătățirea accesului către resursele și obiectivele turistice (rural) and the annexes related to the call for projects PRNV/2024/722/1 from the Northwest Regional Program 2021-2027.

Motivul/justificarea emiterii acestui Corrigendum: a fost identificată o eroare materială în Macheta financiară fiind necesară îndreptarea acesteia.

Din acest considerent a fost modificată Anexa III.6 – Macheta financiară.

CORRIGENDUM no. 2 amending and supplementing the Applicant's Guide 713Development of infrastructure for spa and balneoclimatic tourism, including improving access to resources and tourist attractions (urban) and the annexes related to the call for projects PRNV/2024/713 /1 from the Northwest Regional Program 2021-2027.

Motivul/justificarea emiterii acestui Corrigendum: a fost identificată o eroare materială în Macheta financiară fiind necesară îndreptarea acesteia.

Din acest considerent a fost modificată Anexa III.6 – Macheta financiară.

CORRIGENDUM no. 2 amending and supplementing the Applicant's Guide 723Development of infrastructure for spa and balneoclimatic tourism, including improving access to resources and tourist attractions (rural) and the annexes related to the call for projects PRNV/2024/723 /1 from the Northwest Regional Program 2021-2027.

Motivul/justificarea emiterii acestui Corrigendum: a fost identificată o eroare materială în Macheta financiară fiind necesară îndreptarea acesteia.

Din acest considerent a fost modificată Anexa III.6 – Macheta financiară.

 

According to the documents issued by the Management Authority, the provisions enter into force from the date of publication of the corrigendum and the consolidated Applicant's Guide on the website of the Northwest Regional Program 2021-2027 www.regionordvest.ro în secțiunea specifică apelurilor de proiecte.

The North-West Regional Program 2021-2027 proposes interventions for the development of research, development, innovation and digitization capacity, increasing the energy performance of the existing public and residential building fund, capitalizing on degraded spaces at the city level, sustainable urban mobility, investments in the network of county roads and in the educational infrastructure, as well as actions to capitalize on the cultural, touristic and spa potential.

In the financial year 2021-2027, public authorities and institutions, the business environment, the academic and research environment and NGOs can obtain funding.

The Northwest Regional Program benefits from a total allocation of 1,437,252,471 euros.

  • Priority 1: A competitive region through innovation, digitization and dynamic enterprises – total value: 327,904,956 euros
  • Priority 2: A region with smart localities - total value: 60,332,872 euros
  • Priority 3: A region with environmentally friendly localities – total value: 210,666,112 euros
  • Priority 4: A region with sustainable multimodal urban mobility – total value: 305,155,751 euros
  • Priority 5: An accessible region - total value: 184,978,708 euros
  • Priority 6: An educated region - total value: 77,386,100 euros
  • Priority 7: An attractive region - total value: 210,363,134 euros
  • Technical assistance – total value: 60,464,838 euros

More information about the Northwest Regional Program for 2021-2027 is available here, and the program can be consulted here.

Previous Post
INSTRUCȚIUNEA NR. 9 din 30.04.2023 Privind mecanismul de supracontractare pentru Apelul de proiecte PRNV/2023/521/1 – Construirea/reabilitarea legăturilor rutiere secundare către rețeaua rutieră și nodurile TEN-T din cadrul Programului Regional Nord-Vest 2021-2027
Next Post
Ghidul Solicitantului 114 – Sprijin pentru ecosistemul de inovare – ETT – Sprijinirea transferului tehnologic către IMM a fost publicat astăzi, 8 mai 2024 în consultare publică
Menu
Skip to content