The Northwest Regional Development Agency, as the Management Authority for the Northwest Regional Program 2021-2027 (REGIO Northwest), publishes today, July 17, 2023, a new call for projects within the program.

Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 (REGIO Nord-Vest), publică astăzi, 17 iulie 2023, Ghidul solicitantului pentru apelul de proiecte 522.A – Soluții pentru cresțerea siguranței traficului – Investiții în siguranța infrastructurii rutiere

The call for projects is competitive, and funding applications can be submitted through the MySMIS 2021/2021+ computer system during: 17 august 2023, ora 10:00 – 16 februarie 2024, ora 10:00.

Download – Applicant's Guide PRNV/2023/522.A/1 – Soluții pentru cresțerea siguranței traficului – Investiții în siguranța infrastructurii rutiere

Acest apel de proiecte vizează Obiectivul strategic de dezvoltare 6: „Creșterea conectivității regionale și a siguranței pe drumurile publice”.

Siguranța traficului rutier este scăzută, fapt cauzat atât de calitatea infrastructurii de transport cât și de capacitatea redusă a autorităților locale de intervenție ca urmare a existenței unei baze materiale insuficiente. Conform unui studiu efectuat de Universitatea Tehnică din Cluj Napoca în anul 2019, Inspectoratul General al Poliției Române a înregistrat un număr total de 14.244 de accidente rutiere în regiune, în perioada 2015-2018. Dintre acestea, 2.134 de accidente s-au înregistrat pe drumuri județene. Numărul accidentelor rutiere a crescut cu 20% în perioada 2015-2018 (de la 454 de accidente în 2015 la 544 de accidente în anul 2018).

Prezentul apel contribuie la îndeplinirea obiectivelor Strategiei UE pentru Regiunea Dunării (SUERD), Aria Prioritară 1b. Mobilitate Aeriană-Feroviară-Rutieră, Acțiunea 5: Îmbunătățirea infrastructurii transfrontaliere regionale / locale și accesul la zonele rurale prin facilitarea infrastructurii de transport secundar și terțiar.

MANDATORY ELIGIBLE ACTIVITIES care pot beneficia de finanțare în cadrul proiectelor aferente acestui apel constau în:

 1. Amenajarea intersecțiilor la nivel (exemple de intervenții/soluții în cadrul acțiunii: construire/modernizare de intersecţii giratorii, intersecții semaforizate, benzi de încadrare, alte intervenții/soluții legate de amenajarea intersecțiilor la nivel), între căi de comunicații rutiere pe rețeaua rutieră secundară (clasificate din punct de vedere al categoriei funcționale ca drumuri județene), pentru îmbunătățirea semnificativă a siguranței intersecțiilor rutiere.
 2. Amenajarea intersecțiilor denivelate (exemple de intervenții în cadrul acțiunii: construire de pasaje subterane, pasaje supraterane, tuneluri, alte intervenții/soluții legate de amenajarea intersecțiilor denivelate) între căi de comunicații aparținând rețelei rutiere secundare (drumuri județene) și căi de comunicații de aceeași categorie funcțională/ de o categorie funcțională diferită, ca soluții pentru decongestionarea și fluidizarea traficului pe drumurile județene, cu impact asupra creșterii siguranței rutiere.
 3. Alte soluții inginerești de creștere a siguranței traficului pe rețeaua rutieră secundară (drumuri județene) în baza recomandărilor din Rapoartele rezultate în urma efectuării inspecțiilor de siguranţă rutieră (ISR), întocmite în conformitate cu prevederile Legii nr. 265/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în baza unor studii de trafic, precum și în baza altor planuri/studii/avize/rapoarte/statistici/ reglementări legale privind intervenții specifice în vederea creșterii siguranței rutiere etc relevante pentru domeniul siguranței rutiere. Spre exemplu, intervențiile/soluțiile inginerești integrate de creștere a siguranței traficului pe rețeaua rutieră secundară pot cuprinde următoarele sub-activităţi:
  • Amplasare de parapete rutiere de siguranţă;
  • Realizare de acostamente;
  • Amplasare de atenuatoare de impact;
  • Sporirea siguranței rutiere pe timp de noapte, prin semnalizarea sectoarelor de drum periculoase cu surse de lumină alimentate din surse regenerabile;
  • Materiale retro-reflectorizante;
  • Dirijarea traficului rutier pe timp de noapte prin stâlpișori de dirijare, butoni luminoși;
  • Creșterea siguranţei rutiere prin iluminarea pe timp de noapte a sectoarelor periculoase în special în intersecții și în zonele cu activitate pietonală, precum și a trecerilor pentru pietoni;
  • Appropriate lighting of properly marked and signalized non-traffic crossings, with intelligent led lighting systems with asymmetric light to create a strong contrast between the pedestrian crossing and the road surface;
  • Marcaje rezonatoare;
  • Măsuri de calmare a traficului rutier la intrarea în localități;
  • Limitatoare de viteză, camere video de supraveghere a traficului;
  • Benzi dedicate pentru viraje la stânga;
  • Semnalizare orizontală și verticală;
  • Suprasemnalizarea intersecțiilor;
  • Sisteme de managementul traficului;
  • Bariere împotriva căderilor de pietre;
  • Apărări de maluri;
  • Consolidări de versanți;
  • Separatoare de trafic;
  • Perdele forestiere pentru protecția traficului față de efectele generate de condiții meteorologice extreme;
  • Pasarele pietonale sau velo-pietonale;
  • Alte intervenții de creștere a siguranței traficului pe rețeaua rutieră secundară (drumuri județene) rezultate din Rapoartele realizate în urma efectuării inspecțiilor de siguranţă rutieră (ISR), întocmite în conformitate cu prevederile Legii nr. 265/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în baza unor studii de trafic, precum și în baza altor planuri/studii/avize/rapoarte/statistici/ reglementări legale privind intervenții specifice în vederea creșterii siguranței rutiere etc.
 1. Soluții inginerești de prevenire a incidentelor/accidentelor cauzate de fauna sălbatică, pe rețeaua rutieră secundară de drumuri județene (exemple de intervenții în cadrul acțiunii – construire de pasaje subterane, pasaje supraterane sau tuneluri destinate exclusiv faunei sălbatice, casete betonate sau canale pentru amfibieni, alte intervenții/soluții legate de prevenire a incidentelor/accidentelor cauzate de fauna sălbatică) în baza recomandărilor din Rapoartele rezultate în urma efectuării inspecțiilor de siguranţă rutieră (ISR), întocmite în conformitate cu prevederile Legii nr. 265/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum și în baza unor planuri de management/avize/acorduri etc de mediu, după caz.

Solicitantul va trebui să includă în cererea de finanțare cel puțin o activitate din cele prevăzute la punctele 1-4.

The North-West Regional Program 2021-2027 proposes interventions for the development of research, development, innovation and digitization capacity, increasing the energy performance of the existing public and residential building fund, capitalizing on degraded spaces at the city level, sustainable urban mobility, investments in the network of county roads and in the educational infrastructure, as well as actions to capitalize on the cultural, touristic and spa potential.

In the financial year 2021-2027, public authorities and institutions, the business environment, the academic and research environment and NGOs can obtain funding.

The Northwest Regional Program benefits from a total allocation of 1,437,252,471 euros.

 • Priority 1: A competitive region through innovation, digitization and dynamic enterprises - total value: 327,904,956 euros
 • Priority 2: A region with smart localities - total value: 60,332,872 euros
 • Priority 3: A region with environmentally friendly localities - total value: 210,666,112 euros
 • Priority 4: A region with sustainable multimodal urban mobility – total value: 305,155,751 euros
 • Priority 5: An accessible region - total value: 184,978,708 euros
 • Priority 6: An educated region - total value: 77,386,100 euros
 • Priority 7: An attractive region - total value: 210,363,134 euros
 • Technical assistance – total value: 60,464,838 euros

More information about the Northwest Regional Program for 2021-2027 is available here, and the program can be consulted here.

Previous Post
The Northwest Regional Development Agency, as the Management Authority for the Northwest Regional Program 2021-2027 (REGIO Northwest), publishes today, July 14, 2023, a new call for projects within the program.
Next Post
Updated Q&A hub for guidelines that went through public consultation
Menu
Skip to content